Inspiration i språkundervisning med Ulf Levihn

Idag i Örebro var det föreläsning med en man vid namnet Ulf Levihn som delade med sig av tankar runt och om pedagogik och olika forskarrön. Syftet med föreläsningen var att belysa olika tips man kan använda i sin språkundervisning. Vi fick en lång lista med olika övningar tillsammans med lite tankar och information om olika vetenskapliga områden. Följande är några av de metoder och övningar jag fastnade mest för.

Associationskrokar” – Den här övningen går ut på att läraren ritar en cirkel med ett ord inuti. Sedan associerar eleverna till det här ordet och skriver, på eget papper, andra ord som de känner är relevanta. Därefter jämför de i par och kompletterar varandra för att till sist sammanställa allt på tavlan med hjälp av läraren. 

Detta är en tre-stegs-modell där eleven jobbar med meningskapandets dimension för att sedan ge sig in i det sociokulturella lärandet och till sist få stöd av läraren – den proximativa utvecklingszonen. Den här modellen går att utveckla utanför bara tankekartor.

Korten på bordet” –  Välj en text som berättar om en händelse eller beskriver något. Välj ut viktiga och betydelsefulla ord och gör små papperskort av dem. 

Ta inte för många komplexa och utmanande ord. Det har ansets att ungefär 90% av en text ska kännas igen för att en text ska bli förståelig.

Eleven ska sen, i grupp, försöka återskapa en berättelse som använder alla de här orden. Eleven behöver där fylla i med egna ord för att skapa korrekt grammatik och betydelse. Sedan jämför man mellan grupper och eleverna lyssnar och försöker förstå varandras texter. Det sista steget är att visa upp originaltexten. Det här är en bra metod för att skapa intresse för en text.

Polisen och vittnet” – I den här övningen ska eleverna arbeta två-och-två. Läraren visar den ena en bild på en person, miljö eller något annat. Den andre eleven blundar och får sedan bilden beskriven för sig.

Eleverna jobbar två och två. En person får se en bild och ska beskriva det för den andre.

De här metoderna och några fler kommer jag nästan garanterat prova i min egen kurs i framtiden. Det var tre intressanta timmar och jag rekommenderar starkt att ta chansen och gå om ni får möjligheten. Det är alltid nyttigt att reflektera över vad man gör och vad man kan förnya.

Säg någonting