Helhetsperspektiv

En av anledningarna till att jag vill skriva om kursplaneringen är för att mer effektivt nå ut till distanseleverna. Det saknas tydliga mål i det upplägget jag har nu.

När eleven börjar min kurs vill jag att hen ska veta precis var som behöver göras för att hen ska bli godkänd och gå vidare.

Just nu är min kurs relativt ostrukturerad. Ungefär varannan vecka börjar vi med ett nytt kapitel i Språkvägen C och där finns ett förutsägbart mönster som eleverna kan följa.

Men det saknas helhetsperspektiv. Det är det jag letar efter nu.

Säg någonting